Cataloge

logo

Hotline

0908 665 722

Cataloge
Tủ đựng hóa chất chống cháy nổ

Tủ đựng hóa chất chống cháy nổ

Ngày đăng: 25/04/2016 06:15 PM

Clean Bench

Clean Bench

Ngày đăng: 30/08/2014 03:20 PM

Tủ Thao Tác PCR

Tủ Thao Tác PCR

Ngày đăng: 30/08/2014 03:20 PM

Tủ HÚt Khí Độc

Tủ HÚt Khí Độc

Ngày đăng: 30/08/2014 03:19 PM

Tủ Hút Khí Độc Có Lọc

Tủ Hút Khí Độc Có Lọc

Ngày đăng: 30/08/2014 03:19 PM

Tủ Đựng Hóa Chất Chuyên Dụng

Tủ Đựng Hóa Chất Chuyên Dụng

Ngày đăng: 30/08/2014 03:19 PM

Tủ Phá Mẫu Axit

Tủ Phá Mẫu Axit

Ngày đăng: 30/08/2014 03:19 PM

Tủ Đựng Hóa Chất Chuyên Dụng

Tủ Đựng Hóa Chất Chuyên Dụng

Ngày đăng: 30/08/2014 03:18 PM

Pass Box With Air Shower

Pass Box With Air Shower

Ngày đăng: 30/08/2014 03:18 PM

Pass Box 1

Pass Box 1

Ngày đăng: 30/08/2014 03:18 PM

Fan Filter Unit

Fan Filter Unit

Ngày đăng: 30/08/2014 03:17 PM

bàn thí nghiệm trung tâm

bàn thí nghiệm trung tâm

Ngày đăng: 30/08/2014 03:17 PM

zalo
Hotline
Hotline: 0908 665 722 Kinh doanh 1: 0932 591 444 Kinh Doanh 2: 0936 555 844 Kinh Doanh 3: 0912 259 751